Certifikata

Certifikata-1

AS9100

Certifikata-2

13485:2016

Certifikata-3

ISO9001

Certifikata-4

IATF16949

Certifikata-5

Certifikata e sistemit të tranzitit hekurudhor

Certifikata-6
Certifikata-7

Shoqëria e Klasifikimit DNV AMMM00002RC