Billet prej alumini

  • Billet alumini, lëndë e parë për nxjerrjen ose falsifikimin e aluminit

    Billet alumini, lëndë e parë për nxjerrjen ose falsifikimin e aluminit

    Si një lloj produkti alumini, bileta e aluminit mund të përdoret si lëndë e parë e nxjerrjes ose falsifikimit të aluminit.

    Procesi i prodhimit të biletës së aluminit përfshin shkrirjen, pastrimin, heqjen e papastërtive, degazimin, heqjen e skorjeve etj. Në fund ftohet dhe derdhet në specifika të ndryshme të biletës së rrumbullakët përmes sistemit të derdhjes së thellë të puseve.